PŘÍPRAVA PODKLADU PŘED POLOŽENÍM NOVÉ PODLAHY

Pokládka nové podlahy nezahrnuje jen instalaci nové dlažby, dřevěné, laminátové, či jiné finální vrstvy, ale také přípravu podkladu. Abychom se při užívání podlahy vyhnuli problémům, musí být podklad souvislý, pevný a dokonale rovný. To však při rekonstrukcích po odstranění staré podlahy nebývá běžný stav.

Proto je nutné podlahu na položení finální vrstvy nejprve připravit. Volba vhodného způsobu vyrovnání podkladu podlahy závisí mimo jiné i na nosné konstrukci. Jedná-li se o betonovou konstrukci (betonový strop), můžete přistoupit k vylití nové podlahy betonem. Naopak na dřevěných stropech je vhodnější použít vyrovnání podlahy suchou cestou.

Aby nám nová podlaha vydržela dlouho krásná a v perfektním stavu, v žádném případně nesmíme jakkoli zanedbat přípravu podkladu, jinak může dojít k poškození nové podlahy.

Základ přípravy povrchu pro pokládku nové podlahy vždy představuje vyčištění podkladu, odmaštění, srovnání a vysušení. Podklad prostě musí být rovný, čistý a suchý, musí být perfektně připraven. A není již vůbec důležité, zda jde o nové podlahy v novostavbách, nebo starší podklady ve starších domech.

1. V každém případě platí, že novou podlahu nelze až na výjimky pokládat na tu původní. Ještě před úpravou podkladu je proto třeba původní podlahu důkladně, ale co nejšetrněji odstranit. Až po jejím odstranění pokračujeme ve vyčištění a úpravě podkladu, který musí být důkladně čistý, suchý a zbavený mastnot.

2. I když je již podklad vyčištěný a odmaštěný, je dále důležitá jeho rovinnost, ale také pevnost. Také je důležitá zbytková vlhkost, spáry, dilatace a přítomnost trhlin. Měření zbytkové vlhkosti je zásadní především u nových podkladů. Pokud by totiž zbytková vlhkost byla uvězněna pod novou podlahou, mohlo by to způsobit poškození podkladu a následně i samotné podlahy, s čímž souvisí působení plísní, hniloba, odlepování nové podlahy a její deformace.

3. Podklad je proto často třeba přebrousit, vyrovnat a vystěrkovat. Nedokonalosti podkladu, ke kterým dochází dlouhodobým používáním podlahy, odstraňováním původní podlahy, ale i nedokonalosti vzniklé při původní výstavbě, musíme přebrousit (zvláště pokud se jedná o anhydritový povrch) a vyrovnat. 
A právě perfektní rovinnosti podlahy dosáhneme vylitím podkladu betonovou směsí, která zakryje díry, prohlubně a praskliny a podklad důsledně vyrovná. Může se i stát, že je podklad křivý již od základu. Nakonec ale musíme počkat na dostatečné vyschnutí betonové směsi, což představuje technologickou přestávku až na několik dní, načež i hrozí vznik trhlin. 
Alternativním řešením betonu jsou proto samonivelační podlahové hmoty – takzvané stěrky. Stěrku pouze naneseme, rozetřeme, necháme ztuhnout a novou podlahu můžeme pokládat mnohem rychleji.

4. Existuje i další možnost – takzvaný suchý zásyp a následná pokládka rovného povrchu (např. dřevovláknitých desek). Tento postup je rychlý a nový, rovný povrch je lehký. Navíc zároveň podlahu tepelně izolujeme a snížíme též kročejový hluk. Suché vyrovnání podkladu se používá především v dřevostavbách a starších domech s dřevěnými trámovými stropy, které by beton zbytečně přetěžoval.

5. Jakmile máme dokonale připravený podklad, jdeme do finále, čili můžeme položit novou podlahu. Způsob samotné pokládky podlahové krytiny je závislý na druhu podlahy, v každém případě je ale lepší nechat pokládku podlahy, stejně jako přípravu podkladu, na odbornících. Bude vám pak spolehlivě sloužit dlouhé roky.

Facebook

Kontaktní informace

Podlahový svět MB Znojmo
Hakenova 3692/31, Znojmo,
669 02
Tel.: +420 602 349 360
Email: info@podlahovysvetznojmo.cz